سرویس ها

فالور اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
83 فالوور اینستاگرام [اپلیکیشنی] [50کا/روز]🚀💎 توضیحات 40,000  تومان 250000/10 فعال
84 فالوور اینستاگرام 40% ایرانی [استارت آنی] 🇮🇷 توضیحات 53,000  تومان 20000/100 فعال
85 فالوور 30~ 50 درصد ایرانی [استارت آنی] 🔥 ❤ توضیحات 56,000  تومان 20000/100 فعال
86 فالوور اینستاگرام باکیفیت ایرانی [استارت آنی] 🇮🇷 توضیحات 57,000  تومان 20000/100 فعال
87 فالوور 40 ~ 60 درصد ایرانی [استارت آنی] 🔥 ❤ توضیحات 61,000  تومان 20000/100 فعال
88 فالوور اینستاگرام ایرانی [الماس] [استارت آنی] 🇮🇷 توضیحات 65,000  تومان 20000/100 فعال
89 فالوور 90 درصد ایرانی [سرعت خوب] 💎 🔥 ❤ توضیحات 95,000  تومان 10000/100 فعال
لایک اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
92 لایک اینستاگرام [واقعی] [ 70کا/روز]🚀 توضیحات 6,000  تومان 50000/10 فعال
95 لایک اینستاگرام [الماسی] [سرعت خوب] 🇮🇷💎 توضیحات 13,000  تومان 20000/50 فعال
استوری/ لایو اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
منشن اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
19 منشن پیجهای دلخواه در پست شما - 200,000  تومان 100000/1000 فعال
20 منشن بر اساس هشتگ - 200,000  تومان 10000/1000 فعال
21 منشن فالوور های پیچ هدف - 200,000  تومان 100000/1000 فعال
ریچ، ایمپرشن، سیو و پروفایل ویزیت اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
ممبر تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
96 ممبر تلگرام [فیک] [ظرفیت: 100کا] [استارت آنی] [سرعت: 5-20کا/روز] توضیحات 24,000  تومان 100000/10 فعال
97 ممبر تلگرام [فیک] [ظرفیت: 30کا] [استارت آنی] [سرعت: 5-10کا/روز] توضیحات 38,000  تومان 100000/50 فعال
98 ممبر تلگرام [فیک] [ظرفیت: 800کا] [استارت آنی] [سرعت: 10-30کا/روز] توضیحات 40,000  تومان 850000/100 فعال
99 ممبر تلگرام [فیک] [ظرفیت: 100کا] [استارت آنی] [سرعت: 10-20کا/روز] توضیحات 41,000  تومان 100000/100 فعال
100 ممبر تلگرام [ارزان] [استارت آنی] [سرعت: 10-40کا/روز] توضیحات 42,000  تومان 50000/100 فعال
101 ممبر تلگرام کانال/گروه - [سرعت بالا] [Instant] [NQ] - [NR] ⛔ توضیحات 54,000  تومان 50000/100 فعال
ویو (بازدید) پست کانال تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
رای، لایک تلگرام و ری اکشن تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
43 ری اکشن قلب (❤) در پست تلگرام - 5,000  تومان 5000/10 فعال
41 ری اکشن لایک (👍) در پست تلگرام - 5,000  تومان 5000/10 فعال
44 ری اکشن آتش (🔥) در پست تلگرام - 5,000  تومان 5000/10 فعال
33 رای/لایک تلگرام - 30,000  تومان 15000/5 فعال
توییتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
60 لایک خارجی توییتر - 68,000  تومان 30000/10 فعال
62 لایک خارجی توییتر - جبران ریزش تا 30 روز - 79,000  تومان 100000/10 فعال
فالور تردز
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
81 فالور تردز - سرعت بالا - استارت آنی - جبران ریزش تا 30 روز - 280,000  تومان 10000/5 فعال
اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد