سرویس جدید بازدید تلگرام! ویوی خودکار و آنلاین پستهای کانال تلگرام به محض انتشار. سرویس 74

سرویس ها

فالور اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3 فالور فیک خارجی توضیحات 12,000  تومان 20000/10 فعال
4 فالور ایرانی - کیفیت خوب توضیحات 29,000  تومان 40000/100 فعال
5 فالور کاربر واقعی ایرانی - کیفیت خوب توضیحات 60,000  تومان 10000/100 فعال
37 فالوور ویژه ایرانی توضیحات 42,000  تومان 5000/100 فعال
لایک اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
6 لایک فیک خارجی توضیحات 3,000  تومان 500000/10 فعال
8 لایک ایرانی اینستاگرام - کیفیت خوب توضیحات 20,000  تومان 30000/100 فعال
78 لایک واقعی ایرانی - 15,000  تومان 15000/50 فعال
بازدید ویدیوی اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
76 بازدید ویدیو ( Video + TV + Reel ) توضیحات 4,000  تومان 100000000/75 فعال
کامنت اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
12 کامنت پیش فرض (رندم) فارسی و ایرانی اینستاگرام توضیحات 35,000  تومان 200/5 فعال
استوری/ لایو اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
17 ویو استوری اینستاگرام| بازدید همه استوری ها| ارزان توضیحات 2,000  تومان 100000/10 فعال
18 ویو استوری اینستاگرام| بازدید همه استوری ها توضیحات 5,000  تومان 35000/100 فعال
منشن اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
19 منشن پیجهای دلخواه در پست شما - 200,000  تومان 100000/1000 فعال
20 منشن بر اساس هشتگ - 200,000  تومان 10000/1000 فعال
21 منشن فالوور های پیچ هدف - 200,000  تومان 100000/1000 فعال
ریچ، ایمپرشن، سیو و پروفایل ویزیت اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
57 ایمپرشن+ریچ با کیفیت اینستاگرام توضیحات 9,500  تومان 5000000/100 فعال
59 سیو عکس و ویدیو اینستاگرام - 4,000  تومان 15000/100 فعال
64 سیو ویدیو و عکس واقعی خارجی اینستاگرام سرور ارزان - 1,200  تومان 50000/10 فعال
ممبر تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
24 ممبر هیدن تلگرام برای کانالهای زیر 100کا - 12,000  تومان 10000/100 فعال
25 ممبر هیدن تلگرام برای کانالهای بین 100کا تا 200کا - 14,000  تومان 10000/100 فعال
26 ممبر هیدن تلگرام برای کانالهای بین 200کا تا 300کا - 16,000  تومان 10000/100 فعال
38 ممبر هیدن تلگرام برای کانالهای بالای 300کا - 18,000  تومان 10000/100 فعال
ویو (بازدید) پست کانال تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
31 ویوی 100 پست کانال تلگرام توضیحات 5,000  تومان 5000/500 فعال
46 ویوی ایرانی پست تلگرام - 5 پست آخر کانال - 1,000  تومان 50000/100 فعال
47 ویوی ایرانی پست تلگرام - 10 پست آخر کانال - 2,000  تومان 50000/100 فعال
48 ویوی ایرانی پست تلگرام - 20 پست آخر - 3,500  تومان 50000/100 فعال
49 ویوی ایرانی پست تلگرام - 50 پست آخر کانال - 7,000  تومان 50000/100 فعال
50 ویوی خارجی پست تلگرام - تک پست - 250  تومان 100000000/100 فعال
51 ویوی خارجی پست تلگرام - 5 پست آخر کانال - 800  تومان 100000000/10 فعال
52 ویوی خارجی پست تلگرام - 10 پست آخر کانال - 1,600  تومان 100000000/10 فعال
53 ویوی خارجی پست تلگرام - 20 پست آخر کانال - 2,800  تومان 100000000/10 فعال
74 ویوی خودکار و آنلاین کانال تلگرام توضیحات 5,000  تومان 4000/100 فعال
رای، لایک تلگرام و ری اکشن تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
33 رای/لایک تلگرام - 30,000  تومان 15000/5 فعال
41 ری اکشن لایک (👍) در پست تلگرام - 5,000  تومان 50000/10 فعال
42 ری اکشن دیسلایک (👎) در پست تلگرام - 5,000  تومان 150000/15 فعال
43 ری اکشن قلب (❤) در پست تلگرام - 5,000  تومان 50000/10 فعال
44 ری اکشن آتش (🔥) در پست تلگرام - 5,000  تومان 50000/10 فعال
توییتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
63 بازدید ویدیوی توییتر+ایمپرشن+پروفایل کلیک - 1,500  تومان 2147483647/10 فعال
55 فالور خارجی توییتر - سرور 1 - 48,000  تومان 30000/200 فعال
56 فالور خارجی توییتر - سرور 2 - 56,000  تومان 1000000/250 فعال
58 فالور خارجی توییتر - جبران ریزش تا 30 روز - 115,000  تومان 200000/200 فعال
60 لایک خارجی توییتر - 68,000  تومان 20000/10 فعال
62 لایک خارجی توییتر - جبران ریزش تا 30 روز - 79,000  تومان 10000/10 فعال
یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
66 بازدید یوتیوب - سرور2 - 28,000  تومان 2147483647/50 فعال
70 سابسکرایبر یوتیوب - سرور1 توضیحات 27,000  تومان 20000/100 فعال
71 سابسکرایبر یوتیوب - سرور2 توضیحات 105,000  تومان 100000/100 فعال
72 لایک یوتیوب - جبران ریزش تا 30 روز - سرور2 توضیحات 42,000  تومان 66000/10 فعال