سرویس ها

فالور اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3 فالور فیک خارجی - 12,000  تومان 20000/10 فعال
4 فالور ایرانی - کیفیت خوب توضیحات 29,000  تومان 25000/100 فعال
لایک اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
6 لایک فیک خارجی توضیحات 4,000  تومان 200000/10 فعال
8 لایک ایرانی اینستاگرام - کیفیت خوب توضیحات 10,000  تومان 15000/50 فعال
78 لایک واقعی ایرانی توضیحات 12,000  تومان 8000/50 فعال
بازدید ویدیوی اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
76 بازدید ویدیو ( Video + TV + Reel ) - 4,500  تومان 100000000/75 فعال
کامنت اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
12 کامنت رندوم فارسی توضیحات 32,000  تومان 5000/10 فعال
13 کامنت ایرانی با متن دلخواه شما توضیحات 35,000  تومان 600/10 فعال
استوری/ لایو اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
18 ویو استوری اینستاگرام| بازدید همه استوری ها - 5,000  تومان 10000/10 فعال
منشن اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
19 منشن پیجهای دلخواه در پست شما - 200,000  تومان 100000/1000 فعال
20 منشن بر اساس هشتگ - 200,000  تومان 10000/1000 فعال
21 منشن فالوور های پیچ هدف - 200,000  تومان 100000/1000 فعال
ریچ، ایمپرشن، سیو و پروفایل ویزیت اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
57 ایمپرشن+ریچ با کیفیت اینستاگرام - 9,500  تومان 5000000/100 فعال
59 سیو عکس و ویدیو اینستاگرام - 4,000  تومان 15000/100 فعال
64 سیو ویدیو و عکس واقعی خارجی اینستاگرام سرور ارزان - 1,200  تومان 50000/10 فعال
ممبر تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
23 ممبر فیک کانال/گروه تلگرام - استارت سریع - جبران ریزش تا 30 روز - 70,000  تومان 20000/10 فعال
24 ممبر هیدن تلگرام برای کانالهای زیر 100کا - 26,000  تومان 15000/500 فعال
25 ممبر هیدن تلگرام برای کانالهای بین 100کا تا 200کا - 31,200  تومان 15000/500 فعال
ویو (بازدید) پست کانال تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
46 ویوی ایرانی پست تلگرام - 5 پست آخر کانال - 1,000  تومان 50000/100 فعال
47 ویوی ایرانی پست تلگرام - 10 پست آخر کانال - 2,000  تومان 50000/100 فعال
48 ویوی ایرانی پست تلگرام - 20 پست آخر - 3,500  تومان 50000/100 فعال
49 ویوی ایرانی پست تلگرام - 50 پست آخر کانال - 7,000  تومان 50000/100 فعال
50 ویوی خارجی پست تلگرام - تک پست - 250  تومان 100000000/10 فعال
51 ویوی خارجی پست تلگرام - 5 پست آخر کانال - 800  تومان 100000000/10 فعال
52 ویوی خارجی پست تلگرام - 10 پست آخر کانال - 1,600  تومان 100000000/10 فعال
53 ویوی خارجی پست تلگرام - 20 پست آخر کانال - 2,800  تومان 100000000/10 فعال
رای، لایک تلگرام و ری اکشن تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
33 رای/لایک تلگرام - 30,000  تومان 15000/5 فعال
41 ری اکشن لایک (👍) در پست تلگرام - 5,000  تومان 40000/10 فعال
43 ری اکشن قلب (❤) در پست تلگرام - 5,000  تومان 40000/10 فعال
44 ری اکشن آتش (🔥) در پست تلگرام - 5,000  تومان 40000/10 فعال
توییتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
63 بازدید ویدیوی توییتر+ایمپرشن+پروفایل کلیک - 1,500  تومان 2147483647/10 فعال
55 فالور خارجی توییتر - سرور 1 - 48,000  تومان 30000/200 فعال
60 لایک خارجی توییتر - 68,000  تومان 20000/10 فعال
62 لایک خارجی توییتر - جبران ریزش تا 30 روز - 79,000  تومان 10000/10 فعال
یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
66 بازدید یوتیوب - سرور2 - 28,000  تومان 2147483647/50 فعال